زمین فوتبال فرهنگیان

زمین فوتبال شهرداری

آکادمی جودو گنبد

سالن دانشگاه پیام نور

سالن دانشگاه گنبد

سالن دانشگاه آزاد

سالن دانشگاه شمس

سالن کارگران گنبد

زمین فوتبال کارگران

زمین ساحلی کارگران

سالن سپاه گنبد

خانه ورزش گنبد

مجموعه اسبدوانی گنبد اداره ورزش
جاده اسبدوانی اطلاعات بیشتر . . .
استادیوم فوتبال آزادی گنبد اداره ورزش
جاده اسبدوانی اطلاعات بیشتر . . .
استادیوم فوتبال تختی گنبد اداره ورزش
نرسیده به میدان بسیج اطلاعات بیشتر . . .
سالن المپیک گنبد اداره ورزش
میدان بسیج اطلاعات بیشتر . . .
سالن شهیده (حجاب) اداره ورزش
میدان بسیج اطلاعات بیشتر . . .
چمن مصنوعی فوتبال المپیک اداره ورزش
میدان بسیج اطلاعات بیشتر . . .
سالن نقی پناهی گنبد اداره ورزش
ابتدای خیابان ۱۷ شهریور شرقی اطلاعات بیشتر . . .
سالن اترک طیار گنبد اداره ورزش
انتهای خیابان رسالت اطلاعات بیشتر . . .
سالن چای بوئین گنبد اداره ورزش
منطقه چای بوئین اطلاعات بیشتر . . .
خانه بسکتبال گنبد اداره ورزش
بلوار دانشجو اطلاعات بیشتر . . .
خانه بدمینتون گنبد اداره ورزش
بلوار دانشجو اطلاعات بیشتر . . .
سالن پوریای ولی گنبد (کشتی) اداره ورزش
بلوار دانشجو اطلاعات بیشتر . . .
سالن شمشیربازی گنبد اداره ورزش
انتهای خیابان جامی غربی – کوی ملانفس اطلاعات بیشتر . . .
خانه شطرنج گنبد اداره ورزش
بلوار دانشجو اطلاعات بیشتر . . .
سالن پینگ پنگ گنبد اداره ورزش
میدان بسیج – مجموعه استادیوم تختی اطلاعات بیشتر . . .
آکادمی ژیمناستیک گنبد اداره ورزش
نرسیده به پل شمال شهر گنبد اطلاعات بیشتر . . .
زمین ورزشی تنیس گنبد اداره ورزش
میدان بسیج – مجموعه استادیوم تختی اطلاعات بیشتر . . .
زمین ورزشی تیر و کمان گنبد اداره ورزش
میدان بسیج – مجموعه استادیوم تختی اطلاعات بیشتر . . .
سالن پهلوان تختی گنبد آموزش و پرورش
جنب پاساژ طباطبایی – خیابان سمیه اطلاعات بیشتر . . .
چمن مصنوعی فوتبال تختی آموزش و پرورش
جنب پاساژ طباطبایی – خیابان سمیه اطلاعات بیشتر . . .
سالن مشکات گنبد آموزش و پرورش
خیابان خرمشهر – چهار راه اول اطلاعات بیشتر . . .
سالن سینا گنبد آموزش و پرورش
میدان سینا اطلاعات بیشتر . . .
سالن شاهد گنبد آموزش و پرورش
بلوار دانشجو اطلاعات بیشتر . . .
چمن مصنوعی فوتبال سیاوش آموزش و پرورش
خیابان علوی – هنرستان سیاوش ناصری اطلاعات بیشتر . . .
زمین فوتبال فرهنگیان گنبد آموزش و پرورش
شهرک فرهنگیان اطلاعات بیشتر . . .
زمین فوتبال شهرداری گنبد شهرداری
انتهای خیابان امامزاده غربی اطلاعات بیشتر . . .
آکادمی جودو گنبد شهرداری
خیابان گلشن غربی – جنب کتابخانه مرکزی گنبد اطلاعات بیشتر . . .
سالن دانشگاه پیام نور گنبد دانشگاه پیام نور
انتهای بلوار دانشجو اطلاعات بیشتر . . .
سالن دانشگاه گنبد دانشگاه گنبد
جاده اسبدوانی اطلاعات بیشتر . . .
سالن دانشگاه آزاد گنبد دانشگاه آزاد
میدان امام علی – جاده کمربندی اطلاعات بیشتر . . .
سالن دانشگاه شمس گنبد دانشگاه شمس
ورودی شهر – جنب دریاچه مصنوعی اطلاعات بیشتر . . .
سالن کارگران گنبد اداره کار
جاده گنبد به آق آباد اطلاعات بیشتر . . .
زمین فوتبال کارگران گنبد اداره کار
جاده گنبد به آق آباد اطلاعات بیشتر . . .
زمین ساحلی کارگران گنبد اداره کار
جاده گنبد به آق آباد اطلاعات بیشتر . . .
سالن سپاه سپاه پاسداران
روبروی دادگستری گنبد اطلاعات بیشتر . . .
خانه ورزش گنبد (استخر) بخش خصوصی
بلوار دانشجو اطلاعات بیشتر . . .

فلاسک داخل استیل Sports