مسابقات والیبال قهرمانی جهان – بحرین
جوانان ایران ۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
۱۳:۰۰
۰ جوانان تونس
جوانان ایران ۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸
۱۵:۳۰
۳ جوانان روسیه
جوانان ایران ۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۱۵:۳۰
۰ جوانان چک
تیم ایران از گروه خود صعود کرد
جوانان ایران ۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۱۸:۰۰
۱ جوانان آرژانتین
جوانان ایران ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
۱۸:۰۰
جوانان ایتالیا
جوانان ایران ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
۲۰:۳۰
جوانان بحرین
با حضور احسان دانش دوست والیبالیست گنبدی
با حضور حسین خوریانی مربی گنبدی (آنالیزور)
صفحه ویژه مسابقات

 

مسابقات چهارجانبه فوتبال – چین
نوجوانان ایران ۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
۱۶:۰۰
۲ نوجوانان مالزی
نوجوانان ایران ۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۱۶:۰۰
۳ نوجوانان کره شمالی
نوجوانان ایران ۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۱۹:۳۵
۱ نوجوانان چین
با حضور رئوف افراسیاب فوتبالیست گنبدی

 

لیگ برتر فوتبال روسیه – هفته ۱-۲-۳
زنیت ۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۲۰:۳۰
۱ تامبوف
PFC Sochi ۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۲۳:۰۰
۲ زنیت
زنیت ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۱۵:۳۰
اورنبرگ
با حضور سردار آزمون در زنیت سنت‌پترزبورگ

 

لیگ برتر فوتبال امید تهران – هفته ۱-۲-۳
اروند چرخ ۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
۱۱:۰۰
۱ آبی پوشان امید کوشا
پیروان حجازی ۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
۱۰:۰۰
۱ اروند چرخ
اروند چرخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
۱۰:۰۰
نفت ایرانیان
با حضور بنیامین قورچائی از گنبد در تیم اروند چرخ تهران
صفحه مسابقات فوتبال تهران