گنبد اسپورت حامی ورزش منطقه و نخستین پایگاه اینترنتی که در زمینه ورزش یک شهرستان در ایران شروع به فعالیت کرد

گنبد اسپورت کاملا با هزینه های اشخاص ورزش دوست جهت پیشرفت ورزش منطقه در حال فعالیت می باشد

۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۵ روزی که اولین بار وب سایت گنبد اسپورت در عرصه اطلاع رسانی فعالیت خود را در دنیای اینترنتی آغاز کرد.

گنبد اسپورت از پیشکسوتان ، مربیان ، داوران ، ورزشکاران و دوستداران ورزش برای بهتر معرفی کردن ورزش منطقه دعوت به همکاری دارد