مجموعه اسبدوانی گنبد اداره ورزش
جاده اسبدوانی اطلاعات بیشتر . . .

 

استادیوم فوتبال آزادی گنبد اداره ورزش
جاده اسبدوانی اطلاعات بیشتر . . .

 

استادیوم فوتبال تختی گنبد اداره ورزش
نرسیده به میدان بسیج اطلاعات بیشتر . . .

 

سالن المپیک گنبد اداره ورزش
میدان بسیج اطلاعات بیشتر . . .

 

سالن شهیده (حجاب) اداره ورزش
میدان بسیج اطلاعات بیشتر . . .

 

چمن مصنوعی فوتبال المپیک اداره ورزش
میدان بسیج اطلاعات بیشتر . . .

 

سالن نقی پناهی گنبد اداره ورزش
ابتدای خیابان ۱۷ شهریور شرقی اطلاعات بیشتر . . .

 

سالن اترک طیار گنبد اداره ورزش
انتهای خیابان رسالت اطلاعات بیشتر . . .

 

سالن چای بوئین گنبد اداره ورزش
منطقه چای بوئین اطلاعات بیشتر . . .

 

خانه بسکتبال گنبد اداره ورزش
بلوار دانشجو اطلاعات بیشتر . . .

 

خانه بدمینتون گنبد اداره ورزش
بلوار دانشجو اطلاعات بیشتر . . .

 

سالن پوریای ولی گنبد (کشتی) اداره ورزش
بلوار دانشجو اطلاعات بیشتر . . .

 

سالن شمشیربازی گنبد اداره ورزش
انتهای خیابان جامی غربی – کوی ملانفس اطلاعات بیشتر . . .

 

خانه شطرنج گنبد اداره ورزش
بلوار دانشجو اطلاعات بیشتر . . .

 

سالن پینگ پنگ گنبد اداره ورزش
میدان بسیج – مجموعه استادیوم تختی اطلاعات بیشتر . . .

 

آکادمی ژیمناستیک گنبد اداره ورزش
نرسیده به پل شمال شهر گنبد اطلاعات بیشتر . . .

 

زمین ورزشی تنیس گنبد اداره ورزش
میدان بسیج – مجموعه استادیوم تختی اطلاعات بیشتر . . .

 

زمین ورزشی تیر و کمان گنبد اداره ورزش
میدان بسیج – مجموعه استادیوم تختی اطلاعات بیشتر . . .

 

سالن پهلوان تختی گنبد آموزش و پرورش
جنب پاساژ طباطبایی – خیابان سمیه اطلاعات بیشتر . . .

 

چمن مصنوعی فوتبال تختی آموزش و پرورش
جنب پاساژ طباطبایی – خیابان سمیه اطلاعات بیشتر . . .

 

سالن مشکات گنبد آموزش و پرورش
خیابان خرمشهر – چهار راه اول اطلاعات بیشتر . . .

 

سالن سینا گنبد آموزش و پرورش
میدان سینا اطلاعات بیشتر . . .

 

سالن شاهد گنبد آموزش و پرورش
بلوار دانشجو اطلاعات بیشتر . . .

 

چمن مصنوعی فوتبال سیاوش آموزش و پرورش
خیابان علوی – هنرستان سیاوش ناصری اطلاعات بیشتر . . .

 

زمین فوتبال فرهنگیان گنبد آموزش و پرورش
شهرک فرهنگیان اطلاعات بیشتر . . .

 

زمین فوتبال شهرداری گنبد شهرداری
انتهای خیابان امامزاده غربی اطلاعات بیشتر . . .

 

آکادمی جودو گنبد شهرداری
خیابان گلشن غربی – جنب کتابخانه مرکزی گنبد اطلاعات بیشتر . . .

 

سالن دانشگاه پیام نور گنبد دانشگاه پیام نور
انتهای بلوار دانشجو اطلاعات بیشتر . . .

 

سالن دانشگاه گنبد دانشگاه گنبد
جاده اسبدوانی اطلاعات بیشتر . . .

 

سالن دانشگاه آزاد گنبد دانشگاه آزاد
میدان امام علی – جاده کمربندی اطلاعات بیشتر . . .

 

سالن دانشگاه شمس گنبد دانشگاه شمس
ورودی شهر – جنب دریاچه مصنوعی اطلاعات بیشتر . . .

 

سالن کارگران گنبد اداره کار
جاده گنبد به آق آباد اطلاعات بیشتر . . .

 

زمین فوتبال کارگران گنبد اداره کار
جاده گنبد به آق آباد اطلاعات بیشتر . . .

 

زمین ساحلی کارگران گنبد اداره کار
جاده گنبد به آق آباد اطلاعات بیشتر . . .

 

سالن سپاه سپاه پاسداران
روبروی دادگستری گنبد اطلاعات بیشتر . . .

 

خانه ورزش گنبد (استخر) بخش خصوصی
بلوار دانشجو اطلاعات بیشتر . . .

 

 

 برای ویرایش و درج اطلاعات در این صفحه با ما تماس بگیرید – ۰۹۱۱۲۷۴۶۷۵۳