اماکن ورزشی شهرستان گنبد

اماکن ورزشی مربوط به اداره ورزش

 • مجموعه اسبدوانی
 • استادیوم فوتبال آزادی
 • استادیوم فوتبال تختی
 • سالن المپیک
 • سالن شهیده (حجاب)
 • چمن مصنوعی المپیک
 • سالن نقی پناهی
 • سالن اترک طیار
 • سالن چای بوئین
 • سالن بسکتبال
 • سالن بدمینتون
 • سالن پوریای ولی
 • سالن شمشیربازی
 • خانه شطرنج
 • سالن پینگ پنگ
 • آکادمی ژیمناستیک
 • زمین ورزشی تنیس
 • زمین ورزشی تیر و کمان

اماکن ورزشی مربوط به بخش خصوصی

خانه ورزش گنبد (استخر)

اماکن ورزشی مربوط به آموزش و پرورش

 • سالن تختی
 • چمن مصنوعی تختی
 • زمین ورزشی پینت بال
 • سالن مشکات
 • سالن سینا
 • سالن شاهد
 • چمن مصنوعی سیاوش
 • زمین فوتبال فرهنگیان

اماکن ورزشی مربوط به شهرداری

 • زمین فوتبال شهرداری
 • آکادمی جودو

اماکن ورزشی مربوط به دانشگاه ها

 • سالن دانشگاه پیام نور
 • سالن دانشگاه گنبد
 • سالن دانشگاه آزاد
 • سالن دانشگاه شمس

سایر اماکن ورزشی عمومی گنبد

 • سالن کارگران
 • زمین فوتبال کارگران
 • زمین ساحلی کارگران
 • سالن سپاه