معرفی هیئت های ورزشی شهرستان گنبد

ردیف عنوان
۱ هیئت اتومبیل رانی و موتورسواری
۲ هیئت اسکواش شهرستان گنبد
۳ هیئت اسکیت شهرستان گنبد
۴ هیئت باستانی شهرستان گنبد
۵ هیئت بدمینتون شهرستان گنبد
۶ هیئت بسکتبال شهرستان گنبد
۷ هیئت بوکس شهرستان گنبد
۸ هیئت بیلیارد و بولینگ گنبد
۹ هیئت ورزشی بیماران خاص
۱۰ هیئت پرورش اندام گنبد
۱۱ هیئت تکواندو شهرستان گنبد
۱۲ هیئت تنیس شهرستان گنبد
۱۳ هیئت تنیس روی میز گنبد
۱۴ هیئت تیراندازی شهرستان گنبد
۱۵ هیئت تیر و کمان شهرستان گنبد
۱۶ هیئت جودو شهرستان گنبد
۱۷ هیئت دوچرخه سواری گنبد
۱۸ هیئت دو و میدانی گنبد
۱۹ هیئت رزمی شهرستان گنبد
۲۰ هیئت روستایی و عشایری گنبد
۲۱ هیئت ژیمناستیک شهرستان گنبد
۲۲ هیئت سوارکاری شهرستان گنبد
۲۳ هیئت شطرنج شهرستان گنبد
۲۴ هیئت شمشیربازی گنبد
۲۵ هیئت شنا شهرستان گنبد
۲۶ هیئت فوتبال شهرستان گنبد
۲۷ هیئت قایقرانی شهرستان گنبد
۲۸ هیئت کاراته شهرستان گنبد
۲۹ هیئت کبدی شهرستان گنبد
۳۰ هیئت کشتی شهرستان گنبد
۳۱ هیئت کونگ فو شهرستان گنبد
۳۲ هیئت کوهنوردی شهرستان گنبد
۳۳ هیئت جانبازان و معلولین گنبد
۳۴ هیئت ورزشی ناشنوایان گنبد
۳۵ هیئت نجات غریق گنبد
۳۶ هیئت والیبال شهرستان گنبد
۳۷ هیئت ورزشهای سه گانه گنبد
۳۸ هیئت وزنه برداری شهرستان گنبد
۳۹ هیئت ووشو شهرستان گنبد
۴۰ هیئت هاکی شهرستان گنبد
۴۱ هیئت همگانی شهرستان گنبد
۴۲ هیئت هندبال شهرستان گنبد
۴۳ انجمن های ورزشی گنبد