حکیم ثمری
(مربی بدنساز)

نازمحمد قره باش
(مربی دو و میدانی)

اگر شما مربی هستید اطلاعات کلاس خصوصی خود را برای ما بفرستید