ماساژ ریلکسی و ورزشی آرامش

نام مسئول : امید ایمری

شماره تماس : ۰۹۱۱۲۷۴۶۷۶۳

آدرس : گنبد – خیابان سرابی ، ساختمان پزشکان شفا ، طبقه سوم