عنوان مکان : زمین چمن مصنوعی تختی گنبد

مالک : آموزش و پرورش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : جنب پاساژ طباطبایی ، خیابان سمیه