عنوان مکان : سالن پینگ پنگ گنبد

مالک : اداره ورزش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : نرسیده به میدان بسیج ، مجموعه استادیوم تختی