عنوان مکان : سالن المپیک گنبد

مالک : اداره ورزش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : میدان بسیج