عنوان مکان : سالن نقی پناهی گنبد

مالک : اداره ورزش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : ابتدای خیابان ۱۷ شهریور شرقی (جنب اداره ورزش)