عنوان مکان : سالن مشکات گنبد

مالک : آموزش و پرورش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : خیابان خرمشهر ، چهار راه اول