عنوان مکان : آکادمی ژیمناستیک گنبد

مالک : اداره ورزش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : خیابان امام خمینی شمالی ، نرسیده به پل شمال