عنوان مکان : سالن دانشگاه گنبدکاووس

مالک : دانشگاه گنبدکاووس

شماره تماس :

آدرس : جاده اسبدوانی