اسم تیم : ایران خودرو بابایی گنبد (الف)
رشته ورزشی : سپک تاکرا (بانوان)
سطح مسابقات : لیگ برتر ایران
سال فعالیت : ۱۳۹۲
مالک تیم : ایران خودرو بابایی گنبد
مدیر عامل : ایران خودرو بابایی گنبد

 

اسم تیم : ایران خودرو بابایی گنبد (ب)
رشته ورزشی : سپک تاکرا (بانوان)
سطح مسابقات : لیگ دسته یک ایران
سال فعالیت : ۱۳۹۲
مالک تیم : ایران خودرو بابایی گنبد
مدیر عامل : ایران خودرو بابایی گنبد

 

هر دو تیم الف و ب گنبد با حمایت ایران خودرو بابایی گنبد در مسابقات شرکت کرد و هر دو تیم موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند

 

بازیکنان تیم الف گنبد :

ردیف نام و نام خانوادگی سال تولد محل تولد
۱ زهرا شوشتری ۰۰۰۰
۲ مرضیه عزتی نیا ۰۰۰۰
۳ ملیحه عزتی نیا ۰۰۰۰
۴ سحر عفیفه ۰۰۰۰

بازیکنان تیم ب گنبد :

ردیف نام و نام خانوادگی سال تولد محل تولد
۱ رقیه هاشمی ۰۰۰۰
۲ مریم فرخی ۰۰۰۰
۳ مریم حکیمی ۰۰۰۰
۴ معصومه راز ۰۰۰۰

 

کادر فنی و مسئولین :

سمت نام و نام خانوادگی سال تولد محل تولد
سرپرست ۰۰۰۰
سرمربی پریناز سلیمانی ۰۰۰۰
کمک مربی ۰۰۰۰

 

 

 

تصاویری از تیم های سپک تاکرا ایران خودرو بابایی گنبد :