باشگاه کوهنوردی شوکا

نام مسئول : صفورا کنعانی

شماره تماس :

آدرس : گنبد – خیابان منوچهری ، پاساژ منوچهری