باشگاه کوهنوردی باران

نام مسئول : مجید زاهدیان

شماره تماس :

آدرس : گنبد – طالقانی شرقی ، بلوار امام رضا