عنوان : آکادمی رزمی صحرا (آقایان)

نام مسئول : عثمان بازیار

شماره تماس : ۰۹۱۹۳۷۱۵۵۰۴

آدرس : گنبدکاووس