زمین تنیس گنبد

زمین تنیس گنبد

مالک: اداره ورزش (دولتی)
نام مسئول: هیئت تنیس روی زمین
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
نرسیده به میدان بسیج - جنب استادیوم تختی گنبد, گنبدکاووس, گلستان, ایران