چمن مصنوعی تختی

چمن مصنوعی تختی

مالک: اداره ورزش (دولتی)
نام مسئول: اداره ورزش گنبد
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
خیابان امام جنوبی - جنب پاساژ طباطبایی ، خیابان سمیه, گنبدکاووس, گلستان, ایران