سالن ورزشی دانشگاه شمس

سالن ورزشی دانشگاه شمس

مالک: دانشگاه شمس
نام مسئول: شمس گنبد
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
بلوار شادی ، جنب دریاچه مصنوعی, گنبدکاووس, گلستان, ایران