زمین فوتبال شهرداری

زمین فوتبال شهرداری

مالک: شهرداری (دولتی)
نام مسئول: شهرداری گنبد
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
انتهای خیابان امامزاده غربی, گنبدکاووس, گلستان, ایران