سالن شهیده (حجاب)

سالن شهیده (حجاب)

مالک: اداره ورزش (دولتی)
نام مسئول: اداره ورزش گنبد
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
دور میدان بسیج, گنبدکاووس, گلستان, ایران