سالن ورزشی سپاه

سالن ورزشی سپاه

مالک: سپاه پاسداران
نام مسئول: بسیج ورزشکاری
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
روبروی دادگستری, گنبدکاووس, گلستان, ایران