سالن پینگ پنگ گنبد

سالن پینگ پنگ گنبد

مالک: اداره ورزش (دولتی)
نام مسئول: اداره ورزش گنبد
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
نرسیده به میدان بسیج ، مجموعه استادیوم تختی, گنبدکاووس, گلستان, ایران