سالن ورزشی پیام نور

سالن ورزشی پیام نور

مالک: دانشگاه پیام نور
نام مسئول: پیام نور گنبد
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
انتهای بلوار دانشجو – دانشگاه پیام نور, گنبدکاووس, گلستان, ایران