سالن نقی پناهی گنبد

سالن نقی پناهی گنبد

مالک: اداره ورزش (دولتی)
نام مسئول: اداره ورزش گنبد
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
ابتدای خیابان ۱۷ شهریور شرقی - چهار راه اول - جنب اداره ورزش, گنبدکاووس, گلستان, ایران