آکادمی جودو گنبد

آکادمی جودو گنبد

مالک: شهرداری (دولتی)
نام مسئول: شهرداری گنبد
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
خیابان گلشن غربی ، جنب کتابخانه مرکزی گنبد, گنبدکاووس, گلستان, ایران