سالن شمشیربازی گنبد

سالن شمشیربازی گنبد

مالک: اداره ورزش (دولتی)
نام مسئول: هیئت شمشیربازی
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
انتهای خیابان جامی غربی ، کوی ملانفس, گنبدکاووس, گلستان, ایران