خانه شطرنج گنبد

خانه شطرنج گنبد

مالک: اداره ورزش (دولتی)
نام مسئول: اداره ورزش گنبد
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
بلوار دانشجو - پشت سالن بسکتبال گنبد, گنبدکاووس, گلستان, ایران