سالن چای بوئین گنبد

سالن چای بوئین گنبد

مالک: اداره ورزش (دولتی)
نام مسئول: اداره ورزش گنبد
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
منطقه چای بوئین, گنبدکاووس, گلستان, ایران