خانه بدمینتون گنبد

خانه بدمینتون گنبد

مالک: اداره ورزش (دولتی)
نام مسئول: اداره ورزش گنبد
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
بلوار دانشجو, گنبدکاووس, گلستان, ایران