سالن اترک طیار گنبد

سالن اترک طیار گنبد

مالک: اداره ورزش (دولتی)
نام مسئول: اداره ورزش گنبد
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
منطقه خالدنبی - انتهای خیابان رسالت, گنبدکاووس, گلستان, ایران