زمین تیر و کمان گنبد

زمین تیر و کمان گنبد

مالک: اداره ورزش (دولتی)
نام مسئول: اداره ورزش گنبد
اطلاعات تماس
شماره تماس: 21
آدرس:
نرسیده به میدان بسیج - داخل مجموعه ورزشی تختی گنبد, گنبدکاووس, گلستان, ایران