رئیس هیئت : ناصری
تاریخ شروع مسئولیت :
رئیس سابق : حمیدرضا نیازی
نائب رئیس (بانوان) :
دبیر هیئت :
خزانه دار :

 

اعضای هیئت رئیسه :
روابط عمومی :
سایر مسئولین هیئت :

 

آدرس دفتر هیئت :
شماره های تماس :
وب سایت :

 

اسامی پیشکسوتان ، مربیان ، داوران و ورزشکاران این رشته ورزشی در شهرستان گنبد :

نام و نام خانوادگی
– – – – – – –

 

این لیست کامل تر خواهد شد