رئیس هیئت : خلیل آزمون
تاریخ شروع مسئولیت : سه شنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸
رئیس های سابق :
نورقلی نیازی – از سال — الی —
نورمحمد کوچکی – از سال — الی —
محمدرضا جواهری – از سال — الی —
مهدی محمدی – از  مرداد ۱۳۹۶ الی مهرماه ۱۳۹۷
جمال ایگدری – از بهمن ۱۳۹۷ الی مهرماه ۱۳۹۸
نائب رئیس (بانوان) :
دبیر هیئت : 
خزانه دار :

 

اعضای هیئت رئیسه :
روابط عمومی :
سایر مسئولین هیئت :

 

آدرس دفتر هیئت :
گنبد – میدان بسیج ، مجموعه ورزشی المپیک ، دفتر هیئت والیبال
شماره های تماس :
وب سایت :

 

اسامی پیشکسوتان ، مربیان ، داوران و ورزشکاران رشته والیبال در شهرستان گنبد :

ردیف نام و نام خانوادگی
۱ نورقلی نیازی
۲ غفور گوکچلی
۳ جبار دولو
۴ نورمحمد سرشاد
۵ حبیب کوزه لی
۶ بای محمد دوجی
۷ نورمحمد همتی
۸ خلیل آزمون
۹ طاهر آزمون
۱۰ مجید آزمون
۱۱ طاهر قره داشلی
۱۲ احد ارمشی
۱۳ عظیم جزیده
۱۳ منصور جزیده
۱۴ رضا فرجی
۱۵ رامین بابایی
۱۶ محمود دشتی
۱۷ حمید دلاور
۱۸ مسعود آزمون
۱۹ یوسف فضلی
۲۰ تایماز دولو
۲۱ جمال ایگدری
۲۲ داوود نافعی
۲۳ حسین دوجی
۲۴ حامد توکلی
۲۵ صفا یمودی
۲۶ امیر آق
۲۷ تاجی دازگنبدی
۲۸ رحمان رئوفی
۲۹ فرهاد قائمی
۳۰ میکائیل تاجر
۳۱ حمید چوگان
۳۲ عبدا… ناظری
۳۳ حاجی گوکچلی
۳۴ وفا زیتونلی
۳۵ فرهاد یلمه
۳۶ عیسی ارمشی
۳۷ عبدا… آذر
۳۸ شاهین شهروز
۳۹ حسین خوریانی
۴۰ گل محمد سخاوی
۴۱ اراز شیرمحمدلی
۴۲ جمال کنعانی پور
۴۳ یوسف توینقلی
۴۴ رشید قرنجیک
۴۵ هادی سیدنیازی
۴۶ امید قلیچ راد
۴۷ جلال قلیچ راد
۴۸ ابراهیم چابکیان
۴۹ رسول آقچه لی
۵۰ سلیم چپرلی
۵۱ اسماعیل مسافر
۵۲ مشهد قلی آزمون
۵۳ رسول کوچکی
۵۴ بهمن سالمی
۵۵ مصطفی آزمون
۵۶ عبدا… آزمون
۵۷ حمید محمد آلق
۵۸ تیمور یلمه
۵۹ احسان دانش دوست

 

این لیست کامل تر خواهد شد