مقالات ورزشی

راه هایی برای آمادگی ذهنی برای تناسب اندام

من او را بــرای اولین بار در یک گروه طراحی شبکه ملاقات کـــردم. لیدا ۴۰ ساله بود و خیلی کارها برای انـــجام دادن داشت. او باهوش، خوش برخورد، و با اعتماد به نفس بود و در کارش -که وکالت بود- زن موفقی به شمار می رفـت. او از چیزهای بسیار …