عنوان : مجموعه ورزشی اسکای (آقایان – بانوان)

نام مسئول :

شماره تماس : ۰۱۷۳۳۳۴۷۱۸۸

آدرس : گنبد – خیابان راهنمایی ، جنب کلبه گلی