باشگاه بدنسازی انرژی

مسئول : جلال قلیچ راد

شماره تماس : ۰۹۱۱۱۷۶۳۷۵۳

آدرس : گنبد – انتهای خیابان دارایی