مشخصات حساب بانکی

عنوان بانک :
بانک صادرات ایران


نام صاحب حساب :
احمد فضلی

شماره حساب :
۰۳۰۸۳۳۴۳۹۳۰۰۰
شماره کارت :
۶۰۳۷۶۹۷۴۵۵۶۰۰۸۱۴
شماره شبا :
IR77 0190 0000 0030 8334 3930 00