موقعیت : بالای مطالب (فقط صفحه اصلی)

اندازه : ۴۶۸ در ۶۰ پیکسل

۱ ماهه : ۲۵ هزار تومان

۳ ماهه : ۶۰ هزار تومان

۶ ماهه : ۹۰ هزار تومان

۱ ساله : ۱۲۰ هزار تومان

 

موقعیت : پایین مطالب (فقط صفحه اصلی)

اندازه : ۴۶۸ در ۶۰ پیکسل

۱ ماهه : ۲۵ هزار تومان

۳ ماهه : ۶۰ هزار تومان

۶ ماهه : ۹۰ هزار تومان

۱ ساله : ۱۲۰ هزار تومان

 

موقعیت : پایین صفحه (همه صفحات)

اندازه : ۷۲۸ در ۹۰ پیکسل

۱ ماهه : ۳۰ هزار تومان

۳ ماهه : ۷۵ هزار تومان

۶ ماهه : ۱۲۰ هزار تومان

۱ ساله : ۱۸۰ هزار تومان

 

موقعیت : ستون کنار صفحه (همه صفحات)

اندازه : ۱۲۰ در ۲۴۰ پیکسل

۱ ماهه : ۱۵ هزار تومان

۳ ماهه : ۳۰ هزار تومان

۶ ماهه : ۴۵ هزار تومان

۱ ساله : ۶۰ هزار تومان

 

موقعیت : پایین صفحه (همه صفحات)

اندازه : ۱۸۰ در ۱۵۰ پیکسل

۱ ماهه : ۲۰ هزار تومان

۳ ماهه : ۴۰ هزار تومان

۶ ماهه : ۶۰ هزار تومان

۱ ساله : ۹۰ هزار تومان

 

برای سفارش تبلیغ در سایت گنبد اسپورت با شماره موبایل ۰۹۱۱۲۷۴۶۷۵۳ تماس حاصل فرمائید