عنوان هیئت بسکتبال استان گلستان
رئیس هیئت اسدالله کبیر
شروع فعالیت شهریورماه ۱۳۹۷
آدرس هیئت گرگان
شماره تماس —–