نام : فرهاد
فامیل : قائمی
رشته ورزشی : والیبال
عنوان فعالیت : ورزشکار
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۶/۰۶
محل تولد : گنبد کاووس
نام پدر :

 

سوابق باشگاهی :

سال موضوع
۰۰۰۰ ——-

 

سوابق تیم ملی :

سال موضوع
۰۰۰۰ ——-

 

سوابق قهرمانی :

سال موضوع
۰۰۰۰ ——-