اهالی فوتبال گنبد :

محمود سیدی
مربی – فوتبال

اکبر میثاقیان
مربی – فوتبال

جلیل گل چشمه
مربی – فوتبال

سردار آزمون
ورزشکار – فوتبال

عظیم گوگ
ورزشکار – فوتبال

محمدرضا مهاجری
مربی – فوتبال

اهالی والیبال گنبد :

داوود نافعی
داور – والیبال

فرهاد قائمی
ورزشکار – والیبال

فرهاد یلمه
ورزشکار – والیبال

بهمن سالمی
ورزشکار – والیبال ساحلی

زهرا شوشتری
ورزشکار – والیبال

عبدالله ناظری
ورزشکار – والیبال

اهالی بسکتبال گنبد :

محمدصفا عیدمحمدی
مربی – بسکتبال

رضا غیوری
مربی – بسکتبال

علی سوخته سرایی
مربی – بسکتبال

سعیده علی
ورزشکار – بسکتبال

منیره علیزاده
مربی – بسکتبال

مجید عیدمحمدی
ورزشکار – بسکتبال

اهالی بدنسازی گنبد :

حمید زیتونلی
مربی – بدنسازی

. . .
ورزشکار – بدنسازی

. . .
ورزشکار – بدنسازی

اهالی سپک تاکرا گنبد :

عبدالحی نوبری
مربی – سپک تاکرا

عثمان سنسبیلی
پیشکسوت – سپک تاکرا

سلیمان قرنجیک
مربی – سپک تاکرا

اسلام غراوی
ورزشکار – سپک تاکرا

جمیل کر
ورزشکار – سپک تاکرا

ناصر پنق
ورزشکار – سپک تاکرا

زهرا شوشتری
مربی – سپک تاکرا

ملیحه عزتی نیا
ورزشکار – سپک تاکرا

مرضیه عزتی نیا
ورزشکار – سپک تاکرا