نام مسئول :
ابوالفضل ایگی
شماره تماس :
۰۹۱۱۹۹۸۴۳۷۲

 

کلاس اول :

  • روزهای زوج از ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
  • سالن فجرجنب فروشگاه اتکا

کلاس دوم :

  • روزهای زوج از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱
  • بلوار دانشجو سالن بدمینتون طبقه دوم

به مربیگری آقای ابوالفضل ایگی
منتظرحضور فرزندان گل شما هستیم