آموزش فوتبال در گنبد

بخش بانوان

آموزش فوتسال (خانم چراغی)

بخش آقایان

مدرسه فوتبال وشمگیر
مدرسه فوتبال پدیده
مدرسه فوتبال المپیک
مدرسه فوتبال عقاب
مدرسه فوتبال ستارگان
مدرسه فوتبال آینده سازان
مدرسه فوتبال جیحون
آکادمی فوتسال امید

 

برای ویرایش و درج اطلاعات در این صفحه با ما تماس بگیرید – ۰۹۱۱۲۷۴۶۷۵۳