عنوان مکان : سالن دانشگاه شمس

مالک : دانشگاه شمس گنبد (خصوصی)

شماره تماس :

آدرس : گنبد – ورودی شهر از سمت جنوب ، جنب دریاچه مصنوعی