مسابقات والیبال قهرمانی جهان – بحرین
جوانان ایران ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
۱۳:۰۰
جوانان تونس
جوانان ایران ۱۳۹۸/۰۴/۲۸
۱۵:۳۰
جوانان روسیه
جوانان ایران ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۱۵:۳۰
جوانان چک
با حضور احسان دانش دوست والیبالیست گنبدی
با حضور حسین خوریانی مربی گنبدی (آنالیزور)

 

مسابقات چهارجانبه فوتبال – چین
نوجوانان ایران ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
۱۶:۰۰
نوجوانان مالزی
نوجوانان ایران ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۱۶:۰۰
نوجوانان کره شمالی
نوجوانان ایران ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۱۹:۳۵
نوجوانان چین
با حضور رئوف افراسیاب فوتبالیست گنبدی

 

لیگ برتر فوتبال روسیه – هفته ۱-۲-۳
زنیت ۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۲۰:۳۰
۱ تامبوف
PFC Sochi ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۲۳:۰۰
زنیت
زنیت ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۱۵:۳۰
اورنبرگ
با حضور سردار آزمون در زنیت سنت‌پترزبورگ