عنوان : باشگاه بدنسازی فرزاد (آقایان – بانوان)

نام مسئول :

شماره تماس :

آدرس : گنبد – خیابان سرابی (مطهری) – ابتدای خیابان امام رضا