موقعیت : بالای مطالب (فقط صفحه اصلی)

اندازه : ۴۶۸ در ۶۰ پیکسل

۱ ماهه : ۵۰ هزار تومان

۳ ماهه : ۱۲۰ هزار تومان

۶ ماهه : ۱۸۰ هزار تومان

۱ ساله : ۲۴۰ هزار تومان

موقعیت : پایین مطالب (فقط صفحه اصلی)

اندازه : ۴۶۸ در ۶۰ پیکسل

۱ ماهه : ۵۰ هزار تومان

۳ ماهه : ۱۲۰ هزار تومان

۶ ماهه : ۱۸۰ هزار تومان

۱ ساله : ۲۴۰ هزار تومان

موقعیت : پایین صفحه (همه صفحات)

اندازه : ۷۲۸ در ۹۰ پیکسل

۱ ماهه : ۶۰ هزار تومان

۳ ماهه : ۱۵۰ هزار تومان

۶ ماهه : ۲۴۰ هزار تومان

۱ ساله : ۳۶۰ هزار تومان

موقعیت : ستون کنار صفحه (همه صفحات)

اندازه : ۱۲۰ در ۲۴۰ پیکسل

۱ ماهه : ۳۰ هزار تومان

۳ ماهه : ۶۰ هزار تومان

۶ ماهه : ۹۰ هزار تومان

۱ ساله : ۱۲۰ هزار تومان

موقعیت : پایین صفحه (همه صفحات)

اندازه : ۱۸۰ در ۱۵۰ پیکسل

۱ ماهه : ۴۰ هزار تومان

۳ ماهه : ۸۰ هزار تومان

۶ ماهه : ۱۲۰ هزار تومان

۱ ساله : ۱۸۰ هزار تومان

برای سفارش تبلیغ در سایت گنبد اسپورت با شماره موبایل ۰۹۱۱۲۷۴۶۷۵۳ تماس حاصل فرمائید